MILYEN JOGOSÍTVÁNNYAL VEZTHETEM A MOPEDAUTÓT?


JOGI SZABÁLYOZÁS

Ismerkedjen meg a jogosítvány nélkül vezethető gépkocsik jogi szabályozásával és megkapja a választ minden felmerülő kérdésére

2. MELLÉKLET A 326/2011. (XII. 28.) KORM. RENDELETHEZ *

Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
"AM" kategória
Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:a) kétkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
b) * háromkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több
425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek

- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.
"A1" kategória
- olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg
"A2" kategória
- olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
"A" korlátozott kategória
- legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
"A" kategória
- olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az "A1" és "A2" kategóriába, az "A" korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja
Gépjárművek"B1" kategória
- négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
"B" kategória
a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.
"BE" kategória
- "B" kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
"C1" kategória
- nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"C1E" kategória
- "C1" kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá
- olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a "B" kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg
"C" kategória
- nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"CE" kategória
- a "C" kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1" kategória
- a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; "D1" kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1E" kategória
- "D1" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"D" kategória
- a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek;
a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"DE" kategória
"D" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"TR" trolibusz
meghatározása nemzeti kategóriáknálNemzeti kategóriák
"K" kategória
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
"T" kategória
- mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
- segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
"M" kategória
- segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
- állati erővel vont jármű hajtására
- kerti traktor (16. életév betöltése után)

"TR" trolibusz
- trolibusz
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
"V" kategória
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
Megjegyzés:
A mellékletben szereplő közúti járművek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak.7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez *
Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
I. Életkori feltételek
1. 14. életév az "M" kategóriába tartozó jármű vezetésére.
2. 14. életév az "AM" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

3. 16. életév a "T" és a "K" kategóriába tartozó jármű vezetésére.
4. 16. életév az "A1" és "B1" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
5. 17. életév a "B" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
6. 18. életév az "A2", az "A" korlátozott, a "C1", a "C1E" és a "BE" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
7. 20. életév:
7.1. a "V" kategóriában és a "TR" kategóriában a jármű vezetésére,
7.2. az "A" kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves "A2" kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az "A" kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
8. 21. életév a "C", a "CE", a "D1" és a "D1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
9. 24. életév:
9.1. a "D" és a "DE" kategóriába tartozó jármű vezetésére,
9.2. az "A" kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.
10. * A "C" , a "CE", a "D1" és a "D1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a "D" és a "DE" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek - a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig - kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1. segédmotoros kerékpár (ideértve a "mopedautót" is)

2. lassú jármű és pótkocsija
3. kerti traktor
4. állati erővel vont jármű
"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
"BE", "D1E", "DE" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
"CE" vagy "C1E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1. mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija
"TR" kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
2. segédmotoros kerékpár ("M" és "AM" kategória)
3. lassú jármű és pótkocsija
4. kerti traktor
5. állati erővel vont jármű
"V" kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1. kerti traktor
2. állati erővel vont jármű